Du är här: Hem / Om scouting och kåren / Vad är scouting? / Scoutmärken

Scoutmärken

För att visa på vad en scout kan, vad han eller hon har varit med om och vilken nivå (ålder) scouten är på används märken. Det finns i huvudsak fyra olika sorters märken; basmärke, bevismärke, frimärke och arrangemangsmärke. Bas-, bevis- och frimärken sätts på vänster ärm på scoutskjortan medan arrangemangsmärken sätts på höger sida. Information om exakt placering finns längre ner på sidan.

Vi i kåren vill att alla medlemmar bär scoutdräkt i verksamheten. Med scoutdräkt menas: knäppt scoutskjorta med rätt påsydda märken, kårhalsduk och sölja.

Från 1 juni 2007 finns en ny scoutskjorta som bärs av samtliga scouter i Sverige. Tidigare var skjortorna olika för de olika förbunden, men nu bär alltså alla förbund samma skjorta. Det är naturligtvis helt ok att fortsätta använda den gamla så länge den passar och känns bra.

Placering av märken på skjortan

Grundregeln för hur märken skall placeras på skjortan är enkel; märken som visar vad du kan placeras på vänster arm, t.ex. bevismärken, basmärken, knopmärken, m.m. Märken som visar var du varit placeras på höger arm, t.ex. lägermärken.

 • Deltagit i minst en övernattning
 • Kan valspråk, lösen och miniorscoutlagen
 • Har en klar bild av betydelsen av att vara scout
 • Tillverkat en scoutpryl, bälte,sölja eller dyligt
 • Lyktans funktion och kan använda den
 • Deltagit i dagsutfärd,hajk eller övernattning under 3 årstider
 • Allemansrätten; Rättigheter och skyldigheter
 • Närvarat minst 10 gånger på avdelningsmöten
 • Trangia kökets funktion och användning
 • Knopar; Råband, Skotstek, Överhandsknop, Pålstek
 • Raksurrning, vinkelsurrning, trefot
 • Miniorknoparna samt timmerstek,tältlineknop, dubbelt halvslag
 • Lärt mig översätta en karta till verklighet
 • Deltagit i en utåtriktad verksamhet, flygblad,julförsäljning/marknad
 • Planerat en aktivitet inom avdelningen
 • Deltagit i minst ett läger
 • Arbetat med scoutlagen och presenterat det för en ledare
 • Lärt sig minst tre typer av eldar och hur man säkert använder dem i naturen
 • Tillverkat en friluftspryl typ.packpåse,hajkbricka
 • Lärt mig hur kompassen fungerar och hur man använder den
 • Orienterat med karta och kompass
 • Packat en ryggsäck
 • Kunna använda en kanot
 • Sjövett
 • Deltagit i en hajk/dagsaktivitet med kanoting eller klättring
 • Basmärken

  Basmärken innehåller uppgifter som det är viktigt att alla scouter får vara med om, att göra och lära sig. Scouten kan arbeta med dem under hela sin scouttid fram till ungefär 18 års ålder. Man jobbar med ett märke i taget (undantaget seniormärkena) och kan inte t.ex. räkna en hajk eller ett läger till två märken på en gång. Detaljkunskaper som knopar, surrningar m.m. får du när du gör de större uppgifterna. Uppgifter som har med din säkerhet att göra är mer detaljerade. Alla som vill kan klara märkena och du gör uppgifterna i din egen takt. Kostnaden för de här märkena ingår i scoutavgiften.

  Det finns "egentligen" sex basmärken som skall placeras i en "ring" enligt bilden till vänster. Vi i Vallentuna tillämpar dock dom nio "utökade" basmärkena, vilket innebär att scouten får ett nytt märke efter varje år i scouterna. Dessa utökade basmärken placeras i en triangel med första märket överst (i spetsen) i triangeln.

  Nyingen

  Nyingen är det första märket och är främst anpassat för de yngsta (1-års miniorscouter), men alla kan ta märket när de börjar. För att få Nyingen ska man ha gjort/kunna följande:

  Scouten

  Scouten är det andra märket och är främst anpassat för åldrarna 9-11 år (2-års miniourscouter). För att få Scouten ska man ha gjort/kunna följande:

  Repet

  Repet är det tredje märket och är främst anpassat för åldrarna 10-11 år (1-års juniorscouter). För att få Repet ska man ha gjort/kunna följande:

  Vägvisaren

  Vägvisaren är det fjärde märket och är främst anpassat för åldrarna 11-12 år (2-års juniorscouter). För att få Vägvisaren ska man ha gjort/kunna följande:

  Paddeln

  Paddeln är det femte märket och är främst anpassat för åldrarna 12-13 år (1-års patrullscouter). För att få Paddeln ska man ha gjort/kunna följande:

  Annonser

  Bli scout